Activitats Demostratives

Què són les activitats de demostració?

Són activitats innovadores que proven la viabilitat o el funcionament, en condicions reals, d’un sistema de producció, d’una tecnologia o d’un sistema organitzatiu que pugui representar una millora substancial de la competitivitat o la sostenibilitat mediambiental de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, de la indústria agroalimentària o forestal o de l’activitat d’artesania alimentària.

La finalitat d’aquestes activitats és la transferència de tecnologia i de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials del sector agroalimentari i forestal de Catalunya, mitjançant la realització de projectes demostratius, camps d’assaig, xarxes de parcel·les experimentals, explotacions pilot i itineraris demostratius (Categoria 1), aplicació de tecnologies diferencials (Categoria 2), validació i prototipatge de tecnologies (Categoria 3) i anàlisis sectorials i capitalització de projectes (Categoria 4).

 

Finançament de les activitats de demostració?

Els ajuts a la realització de les activitats de demostració s’adrecen a universitats, centres de recerca, centres tecnològics i desenvolupadors de tecnologia TECNIO acreditats per ACCIÓ i entitats vinculades a les universitats que tinguin per objecte la recerca. Aquests ajuts tenen naturalesa de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i l’aportació del DACC a aquest cofinançament té naturalesa d’ajut d’estat.

Els ajuts destinats a les activitats de demostració es convoquen anualment. Per més informació de l’ajut es pot consultar l’apartat ajuts a les activitats de demostració del web del DACC.

Pot accedir a la convocatòria 2023, a través d’aquest enllaç: Ajuts a les activitats de demostració de transferència de coneixements (PEPAC 2023-2027).

Resultats de les Activitats Demostratives: documents, material gràfic i audiovisual

Escull un sector

Vídeos

Miniatura video