Notícies

  Més notícies

La recuperació de nutrients procedents de les dejeccions ramaderes i de residus orgànics, eixos de la jornada PRO-FEM 2024

L’anàlisi sectorial i la capitalització de projectes, nou objectiu de les activitats demostratives 2021-2024

Nova eina contra el malbaratament alimentari, producte dels ajuts a les activitats de demostració

La silvopastura sostenible: el benefici mutu entre la gestió per la prevenció d’incendis, la conservació dels boscos i la ramaderia extensiva

Altres notícies

  Més notícies

Deu projectes amb participació catalana reben finançament de la convocatòria 2023 de la CBE JU

Bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible per a terrenys forestals de titularitat privada, en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027

Més informació