Llotges, Observatoris i Mercats

Les llotges i els mercats en origen de productes agraris són els centres de contractació de productes agrícoles, ramaders i forestals en zones de producció on es duen a terme transaccions, amb presència física de mercaderies o sense.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural reconeix com a mercats en origen de productes agraris de Catalunya i com a mercats de productes agraris de Catalunya les llotges i els mercats que reuneixin les condicions adients d’ubicació, infraestructura i d’equipaments que permetin el desenvolupament correcte de les seves funcions, i que són bàsicament:

  • Vetllar per tal que els productes compleixin el que disposa la normativa vigent per a cadascun dels productes; i en el cas de presència física de bestiar, la normativa zootècnica i sanitària vigent.
  • Establir serveis de control del volum de mercaderies exposades.
  • Mantenir un sistema d'informació de preus mitjans dels diferents tipus de producte i les seves categories.
  • Informar de les cotitzacions subministrades per altres centres de concentració.
  • Certificar els preus més representatius de les transaccions fetes a Catalunya.

Els Observatoris són una eina d'informació i anàlisi que es posa a disposició del sector agroalimentari i que té les següents funcions:

  • Recollir dades tècniques i econòmiques de les diferents tipologies
  • analitzar la situació del sector
  • Aportar informació per a l'assessorament
  • Elaborar informes anuals, publicacions i estudis
  • Elaborar un sistema d'informació directa a les empreses del sector.

 

 

Tràmits administratius
Normativa
Ajuts
Llotges
Internacionalització

Col·legis col·laboradors