Capçalera
Butlletí 47 . Setembre 2020


Sumari

Recomanacions de reg setmanals  1. Recomanacions de reg setmanals
  1. Notícies
  1. Article destacat
  1. Agenda d'activitats
 

Fitxa tècnica 70 - Qualitat de l'aigua de reg

 
 

Butlletins anteriors

 
 
 

Recomanacions Lleida

Recomanacions Tarragona

Recomanacions Terres de l'Ebre

Recomanacions Girona

Recomanacions Barcelona

Recomanacions Catalunya central

Les Recomanacions de Reg Setmanals són les necessitats setmanals d’aigua (m3/ha) generades a partir de les dades agroclimàtiques de la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya referents a plantacions adultes i per necessitats màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua. Son Recomanacions pels principals cultius de la zona i per les estacions més representatives d’aquesta.


Recomanacions adaptades a zones


Recomanacions al Segarra Garrigues

Recomanacions a Algerri Balaguer

Les Recomanacions de Reg adaptades a diferents zones són les necessitats setmanals d’aigua (m3/ha) pels cultius principals i tipologia de cultiu més comú de la zona d’Algerri  Balaguer , i en el cas del Segarra Garrigues pel cas del panís. Aquestes necessitats són per plantacions adultes i per necessitats màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua.


Destacat


És rendible portar a terme un reg de precisió en viticultura? 

 

En viticultura, el màxims ingressos no sempre s’aconsegueixen produint més, sinó mantenint un balanç entre producció i qualitat del raïm. Els beneficis de portar a terme un maneig del reg eficient en vinya són evidents, ja que ajuden a estalviar aigua, controlar el vigor vegetatiu, prevenir de certes malalties, i a millorar la qualitat del raïm (Chaves i altres, 2007). Durant molts anys s’ha demostrat que l’adopció d’estratègies de reg deficitari controlat (RDC) en vinya aporten una millora en la composició dels atributs dels raïms (Basile i altres 2011). Per això, però, cal conèixer el moment en què aplicar-lo, la intensitat i la duració. Actualment hi ha diferents sensors de planta que poden utilitzar-se com a indicadors de l’estat hídric del cultiu (ex. psicròmetres, dendròmetres, flux de sàvia, temperatura fulla, etc.), però la seva viabilitat tant tècnica com econòmica, encara està sota estudi. Per altra banda, encara que ha estat poc utilitzat en finques agrícoles, sobretot petites, l’ús del potencial hídric de tija segueix sent un dels indicadors més fiables per determinar l’estat hídric dels cultius. No obstant, cal tenir en compte que regar un cert nombre de sectors de reg en funció de la informació que ens aporta un sol sensor o una mesura de tija, pot arribar a ser arriscat. Llegir més.....

 

Volem conèixer la teva opinió. Participa!

 

Per poder detectar necessitats per a millorar la nostra tasca de formació i transferència en reg, us proposem omplir una petita enquesta que ens serveixi a l’Oficina del Regant – EA de Tàrrega millorar les nostres propostes. Us animem a contestar-la ja que és molt breu i ens servirà per adaptar les nostres activitats a les que necessiteu. Participa! Clicka aquí
 

 

L’Oficina del Regant publica un vídeo tutorial sobre l'Eina de Recomanacions de reg

 

Des de l’Oficina del Regant es pot consultar un nou vídeo tutorial que explica de forma detallada i molt visual el funcionament de l’Eina de Recomanacions de reg. Es tracta d’un dels serveis amb més èxit del portal Ruralcat disponible des de l’any 2005, que compta amb prop de 2.000 usuaris registrats i genera entorn les 5.000 recomanacions o informes per a cultius agrícoles.
Amb aquesta eina, gestionada des de l’Oficina del Regant (EA Tàrrega), el Departament d’Agricultura treballa per millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua de reg de les explotacions catalanes.. Llegir més.....

 

 

Agenda d'activitats


Jornada tècnica en linia "Concentracions parcel·làries de caràcter privat"

 

La competitivitat de l’empresa agrària inclou elements de productivitat, a més dels d’eficiència i rendibilitat. Per a poder millorar l’eficiència i rendibilitat d’una explotació, un factor clau és la grandària de la nostra explotació i de les parcel·les que la configuren.

 

En aquesta jornada que tindrà lloc en línia el proper dia 16 d'octubre es presentarà en que consisteix el procediment de concentració parcel.lària de caràcter privat i quins avantatges suposa. Cal inscripció prèvia!

 

 

Fira Agrària de Sant Miquel "L'ús de la fracció líquida dels purins en la fertilització"

 

Per la correcta gestió de les dejeccions ramaderes, quan no es disposa de superfície agrària suficient, una de les opcions, és la separació sòlid-líquid i la posterior aplicació d'aquesta fracció líquida com a fertirrigant. En el cas de reg localitzat, l'aplicació d'aquesta fracció líquida té més complicacions ja que pot existir més obturacions en els goters.
Des del projecte LIFE AGRICLOSE s'està treballant en aquesta línea i vol donar a conèixer les estratègides de fertiltizació en fruiters. En la jornada, el Sr. Jordi Tugues de l'Oficina de Fertirtilització del DARP va explicar el projecte i accions portades a terme fins a l'actualitat. Posteriorment el Josep Rufat de l'IRTA, va explicar com evoluciona la parcel.la de fruiters on s'extrauran els resultats de la fertirrigació en la fracció líquida en fruiters, i finalment el Sr. Abel Pascual, de la empresa Hidromatic, instal.ladora de la parcel.la d'assaig, va exposar la complexitat de les instal.lacions de reg i de fertirrigació per aplicar aquest recurs necessari per la planta i per la correcta gestió dels nitrats. Aquesta jornada en línia va tenir lloc dins el marc de la Fira Agrària de Sant Miquel el passat dia 24 de setembre de 2020.

 

 

Enllaços


 
Què és l'Oficina del Regant? | Què és RuralCat i qui el fem?
Registra't a RuralCat | Envia'ns els teus suggeriments
Segueix-nos a
   

ALTRES BUTLLETINS