Logo Oficina Virtual Fruit.Net
Logo FRUIT.NET cítrics

Informació tècnica

Nom Enllaç Plaga o malaltia
Fitxes Tècniques
Control de Ceroplastes sinensis en cítrics amb fitofortificants i productes fitosanitaris autoritzats Enllaç al document Ceroplastes sinensis
Identificació de les principals espècies de mosca blanca dels cítrics: morfologia i simptomatologia Enllaç al document Mosca blanca
Confusió sexual d'Aonidiella aurantii en cítrics Enllaç al document Aonidiella aurantii
Assaig d'eficàcia de mosquers en la captura de Ceratitis capitata Enllaç al document Ceratitis Capitata
Assaig d'eficàcia d'atraients en la captura de Ceratitis capitata en cítrics Enllaç al document Ceratitis Capitata
IDENTIFICACIÓ DELS SÍMPTOMES CAUSATS PEL COTONET DE LES VALLS (Delottococcus aberiae) Enllaç al document Delottococcus aberiae
Dossiers Tècnics
Guia Tècnica Fruit.Net per a la producció de cítrics Enllaç al document
Articles
Fruit.Net: El Programa de sanidad vegetal en Cataluña Enllaç al document
Novetats Fruit.Net per al control de plagues i malalties en préssec i poma Enllaç al document
The Fruit.Net project (pome and stone fruit) in Catalonia (NE Spain) Enllaç al document
Novetats Fruit.Net per al control de plagues i malalties. Enllaç al document
Pòsters
Fruit.Net: optimizing the use of pesticides and residues minimization along the fruit production Enllaç al document
Fruit.Net: optimizing the use of pesticides and residues minimization along the fruit production Enllaç al document
The Fruit.Net project (pome and stone fruit) in Catalonia (NE Spain) Enllaç al document
Fruit.Net: the Catalan program to optimize the use of pesticides and residues minimization along the fruit chain Enllaç al document
Programa Fruit.Net en Cataluña: optimización de tratamientos fitosanitarios y minimización de residus en la fruta Enllaç al document
Fruit.Net: el programa català per a l'optimització de l'ús dels pesticides i la minimització de residus en la producció de fruita Enllaç al document
Fruit.Net: el programa català per a l'optimització de l'ús dels pesticides i la minimització de residus en la producció de fruita Enllaç al document
Fruit.Net programme (apple) in Catalonia (Spain): Advised delay period of chemical treatments to avoid residues at harvest Enllaç al document
Resultados de la aplicación de la Guía Técnica Fruit.Net para la producción de cítricos Enllaç al document
Results of the application of the Fruit.Net Technical. Guide for citrus fruits production in Catalonia (Spain) Enllaç al document
Dos anys de validació del sistema DOSA3D per a l'ajust de la dosi de productes sanitaris en cítrics Enllaç al document