FT nº42: Mesures per a disminuir continguts elevats de fòsfor disponible als sòls agrícoles

FT nº41: Fertilització de cobertora en cereal d’hivern: beneficis i danys

FT nº18: Maneig de la palla del cereal d'hivern

FT nº17: Nitrogen en les dejeccions ramaderes

FT nº72: Aplicar les dejeccions ramaderes buscant la màxima rendibilitat i eficiència

FT nº15: L’aplicació de purí porcí a l’alfals

FT nº14: Característiques i comportament del fem de conill com a fertilitzant

FT nº11: Maneig de les restes de la collita de panís

FT nº1: Fertilització nitrogenada de cultius hortícoles

FT nº12: Nitrificació-desnitrificació

FT nº10: Digestors rurals

Fitxa tècnica num. 10
  octubre 2013 | NUM. 10

FT nº9: Plantes de biogàs

  octubre 2013 | NUM. 09

FT nº7: Compostatge

Fitxa tècnica num. 07
  setembre 2013 | NUM. 07

FT nº6: Separador sòlid-líquid

Fitxa tècnica num. 06
  setembre 2013 | NUM. 06

FT nº4: Principals sistemes de gestió i tractament de les dejeccions ramaderes

FT nº44: Bon ús del conductímetre. Aspectes clau per a un correcte funcionament

FT nº43: El conductímetre: com elaborar la teva pròpia recta d'estimació de nutrients

FT nº16: El conductímetre: eina per a conèixer els nutrients del purí

FT nº36: Protocol de mostreig de sòls per a la fertilització

FT nº8: Protocol per al mostreig foliar

FT nº5: Protocol per al mostreig de dejeccions ramaderes

Responsabilitat Social i Mediambiental Corporativa. El suport de l’empresa privada en la gestió dels boscos

Propera Taula Sectorial Agrària de l’Arròs

Collaboradors fruitnet

Col·labora IRTA

Col·labora IRTA

Col·labora títol

Oficina del mar - Governança - Cogestió - cogestió continental

Aqüicultura continental

L’aqüicultura continental a Catalunya es basa en el cultiu de truita irisada (Oncorhynchus mykiss), truita comú (Salmo trutta) i la producció de caviar. Cal destacar que en els darrers anys han entrar en funcionament dues instal·lacions productores del cianobacteri espirulina (Arthrospira platensis) les quals, són un exemple de modernitat i innovació de cultius lligats a la biotecnologia i a l’economia blava el qual promovem en el marc de l’Estratègia Marítima de Catalunya.

Dins d’aquest sector productiu també es realitzen activitats de turisme aqüícola i d’educació ambiental la qual dona una nova visió de l’activitat aqüícola al públic i al sector.

Seguint l’exemple del treball conjunt en la Taula de Cogestió de l’Aqüicultura a les Terres de l’Ebre , es pretén consolidar les trobades que es van realitzant amb dels productors d’aqüicultura continental amb la finalitat d’impulsar la creació de la Taula de Cogestió de l’Aqüicultura Continental a Catalunya, per fer front a les problemàtiques que afecten al sector i facilitar la comunicació i la transferència de resultat d’investigacions entre el sector productiu, el científic i l’Administració.

 

Publicades les dades bàsiques de l’agroalimentació a Catalunya 2020

La propietat forestal davant el canvi climàtic. Context global i iniciatives innovadores

Sistema GTR per a titulars d’explotacions ramaderes d’oví i cabrum

App foto DUN

  03/12/2021

Qualitat de les aigües a les zones de producció de marisc

Taules sectorials - PAE - Documents desembre 2021

punt 1- Esborrany Acta TSA PAE oct 20
2021

Punt 2- Procès participatiu pla d'acció PAE
2021

Punt 3- Actuacions realitzades 2020-2021
2021

Punt 4- Decret PAE
2021

Punt 5- Nou marc normatiu PAE
2021

Curs bàsic d’aplicador de fertilitzants

Jornades tècniques presencials i en línia del 6 al 12 de desembre

Elaboració de formatges

Nou marc normatiu en producció ecològica

Experiències d’èxit: empreses rurals que innoven durant la COVID19

Producció d’arròs amb diferents tècniques de reg

Candidatures dels premis PITA 2021 en la modalitat de Jove Emprenedor/a Innovador/a